Tegenexpertise brandverzekering

Tegenexpertise brandverzekering. Indien uw vastgoed verhuurd is, en/of er schade ontstaan is bij buren treedt er een verhaal procedure in werking. Deze schades worden tevens tussen verzekering maatschappijen onderling afgehandeld. Kijk bij verhuring steeds goed na of uw huurder verzekerd is in lijn met de verhuurovereenkomst.  Huurder : verzeker u steeds ! Naast de schade aan uw eigen inhoud kan u bovendien aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het gebouw, of andere benadeelden. Bij niet-verzekering zal u persoonlijk deze kosten dragen indien u zelf niet kan aantonen dat de brand buiten uw verantwoordelijkheid ontstaan is.

Tegenexpertise brandverzekering raadplegen

De definitie van een verzekerd brand schadegeval is sinds 1979 vastegelgd en conform vastgelegd in de meeste polissen. Ook zaken zoals : smelten, verschroeien, verkolen, … worden door de Tegenexpertise brandverzekeringmeeste polissen gedekt. echter specifiek voor iedere verzekerings maatschappij.

En niet te vergeten dat alle gevolgschade zoals :

– rook en roetschade

– schade door bluswater en hulpdienst aktiviteiten

​Mee opgenomen wordt in de schadelijst.

​Belangrijk is dat de oorzaak accidenteel is.

Indien uw vastgoed verhuurd is, en/of er schade ontstaan is bij buren treedt er een verhaal procedure in werking. Deze schades worden tevens tussen verzekering maatschappijen onderling afgehandeld.

Kijk bij verhuring steeds goed na of uw huurder verzekerd is in lijn met de verhuurovereenkomst.

​Huurder : verzeker u steeds ! Naast de schade aan uw eigen inhoud kan u bovendien aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het gebouw, of andere benadeelden. Bij niet-verzekering zal u persoonlijk deze kosten dragen indien u zelf niet kan aantonen dat de brand buiten uw verantwoordelijkheid ontstaan is.

Gillis Expertises , als privé expert  (Tegenexpertise brandverzekering) of tegenexpert na brandschade, zal samen met uw makelaar uw polis bestuderen, om U te laten genieten van de best mogelijke voorwaarden voor uw specifiek schadegeval – brand. Er wordt een gedetailleerde schadelijst opgemaakt voor de reiniging, gebouw reconstructie en verlies van inhoud die zal voorgelegd worden aan uw verzekeraar.


Belangrijk te weten over een Prive Expert / TegenExpertise bij brandschade

In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpertise brandverzekering of Prive Expert aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding. De kost van een Tegenexpertise brandschade wordt volgens barema’s bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert voor een Tegenexpertise brandverzekering  gratis is ( zie Tarieven ).

De KEUZE van een Tegenexpertise brandverzekering of Prive Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen voor een Tegenexpertise. Vaak stellen hulpdiensten of uw makelaar u een Tegenexpertise brandverzekering voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. Naast de schadegevallen gedekt door de brandverzekering kan U ook een Privé Expert aanstellen in het kader van een Burgerlijke Verhaal procedure, gedekt door Uw rechtsbijstand, om de schade op derden te verhalen via een expertise, dit alvorens naar de rechtbank te stappen.


BRANDVERZEKERING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer u een woning huurt, bent u verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door brand, water of explosie, behalve onder omstandigheden buiten uw controle (“overmacht”). U dient altijd een verzekering af te sluiten om deze risico’s te dekken. Als je een wooncontract tekent als hoofdverblijfplaats, ben je verplicht een brandverzekering af te sluiten. Als u een studentenhuisvestingscontract of een contract in gemeenschappelijk overleg ondertekent, kan het contract andere regels bepalen.

De persoonlijke bezittingen van de huurder zullen echter nooit gedekt zijn door de verzekeringspolis van de verhuurder. Om schade aan de eigen bezittingen te verzekeren, moet de huurder een aparte verzekering afsluiten.

Kamers en studio’s

Verhuurders hebben hun gebouwen verzekerd tegen brand-, elektriciteits- en waterschade. Dit betekent dat uw aansprakelijkheid tegenover de verhuurder waarschijnlijk gedekt is. In het contract kan de verhuurder de huurder vragen een deel van de brandverzekeringspremie te betalen. In sommige gevallen moet u ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Als in het contract niet is bepaald dat de aansprakelijkheid van de huurder is verzekerd via de polis van de verhuurder, moeten de huurders een individuele verzekering afsluiten om de risico’s van schade aan zowel de eigendom van de verhuurder als hun persoonlijke bezittingen te dekken.

Verhuurders zijn verplicht een lijst van brandveiligheidsvoorschriften in hun studentenhuizen te verstrekken. Elke huurder moet een exemplaar krijgen. Download een lijst met brandveiligheidsvoorschriften.

Flats of huizen

In het huurcontract staat meestal niet dat je aansprakelijkheid verzekerd is via de polis van de verhuurder. Je zult waarschijnlijk een individuele verzekering moeten afsluiten om eventuele schade aan de eigendommen van de verhuurder en je persoonlijke bezittingen te dekken.

Een individuele verzekering is uiteraard duurder en kan oplopen tot € 75 of meer per jaar, afhankelijk van de dekking en de waarde van het verzekerde onroerend goed en de inboedel.

Studenten onderverhuren

Als je in Leuven of Antwerpen een kamer huurt van een andere student, kun je een brandverzekering aan de KU Leuven afsluiten die je aansprakelijkheid tegenover de verhuurder en derden dekt. Ook je persoonlijke bezittingen zijn gedekt. Deze brandverzekering kost € 25 per jaar.

Voor meer informatie kun je terecht bij de Student Services van je campus.

Bijstand na grotere Schadegevallen :

Voor grotere schadegevallen bvb. brand ( zie tarieven ) werken wij steeds aan polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !

Volledige optimalisatie van uw schadevergoeding !

Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

Opvolging van uw projekt bij Tegenexpertise brandverzekering ( Contre expertise ) na brand :

– reiniging gebouw en inhoud

– aanvraag gespecialiseerd offertes

– inventarisering van beschadigde items

– voorstellen van bewarende en beschermende maatregelen om schade uitbreiding te voorkomen.

TegenExpertise na Brand “Tegenexpertise brandverzekering” contacteren.